Czerwiec 5, 2013

Matki I Kwartału wygrały roczny macierzyński

sejm przyjął ustawę, która daje prawo do znacznie dłuższego niż dotąd, bo aż 52-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, wszystkim matkom, które urodziły swoje maluchy w 2013 roku. za ustawą głosowało 409 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. można uznać, że jest to duży sukces “Matek I kwartału”, które od samego początku protestowały przeciwko ustaleniu tak dziwnej – połowa marca – daty początku obowiązywania ustawy. pytanie, czy jest to też sukces wszystkich młodych kobiet i matek?

Continue reading